Cargando...

出售: 地板 进入 Playa de la Pobla de Farnals, Valencia


搜索 房产

交易

局部性

入住

退房

物业类型

物业类型

卧室

浴室

最小尺寸

平方米

最小尺寸图。标绘(平方米)

平方米

最小。价格

最大。价格

参考


良好的交易

Playa de la Pobla de Farnals, Valencia

平 出售
建筑面积69平方米 卧室3 1 车库1 游泳池 节能认证: C
95.000€
良好的交易

Playa de la Pobla de Farnals, Valencia

平 出售
建筑面积77平方米 卧室2 1 花园 游泳池
120.000€

选择: 2 属性。特性